راهنمای جامع ابزار دقیق ، پورحسن،اندیشه سرا

پدیدآوران: ناشر: دسته بندی:

شابک: ۹۷۸۶۰۰۵۷۱۶۵۳۵

تعداد صفحات :۳۳۶

بروزرسانی:۱۳۹۰

موجود نیست

قیمت سایت
تخفیف
قیمت

۲۰۰۰۰۰ ريال
۰ درصد
۲۰۰۰۰۰ريال

موضوعات

پربازدیدترین کتابها این انتشارات

اسیدها و بازها برای دانش پژوهان دروه ی پیش دانشگاهی، پاکروح،اندیشه سرا
ناشر:اندیشه سرا ، تهران
قیمت:۲۰۰۰۰۰ ریال
پیدایش پیچیدگی در موجودات زنده، گودرزی،اندیشه سرا
ناشر:اندیشه سرا ، تهران
قیمت:۲۰۰۰۰۰ ریال
مرجع طراحی تجهیزات فرآیندی،رازی فر،اندیشه سرا
ناشر:اندیشه سرا ، تهران
قیمت:۸۰۰۰۰۰ ریال
راهنمای آماده سازی سطح و رنگ ، عسکری،اندیشه سرا
ناشر:اندیشه سرا ، تهران
قیمت:۲۰۰۰۰۰ ریال
آزمایشگاه شیمی عمومی 1، شمس،اندیشه سرا
ناشر:اندیشه سرا ، تهران
قیمت:۲۰۰۰۰۰ ریال