توجه: برای شروع خرید شماره موبایل خود را وارد نمایید

درآمدی بر جغرافیای جمعیت ، لطفی،نیروی مسلح

پدیدآوران: ناشر: دسته بندی:

شابک: ۹۷۸۹۶۴۲۱۱۰۶۲۹

تعداد صفحات :۱۴۴

سال چاپ:۱۳۹۹

موجود است

قیمت سایت
تخفیف
قیمت

۴۰۰۰۰۰ ريال
۰ درصد
۴۰۰۰۰۰ريال

موضوعات

پربازدیدترین کتابها این انتشارات

فرهنگ جغرافیایی کوههای کشور جلد1 (آذربایجان غربی ، آذربایجان شرقی ، اردبیل ، گیلان ، کردستان ، زنجان و همدان)
ناشر:سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح ، تهران
قیمت:۱۲۰۰۰۰ ریال
اطلس راهنمای کشورهای جهان دفتر4 کشورهای اروپا
ناشر:سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح ، تهران
قیمت:۱۲۰۰۰۰ ریال
ژئودزی (درک مفاهیم اساسی بدون ریاضیات پیچیده) ، اسمیت ، صالح آبادی،نیروی مسلح
ناشر:سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح ، تهران
قیمت:۱۲۰۰۰۰ ریال
فرهنگ جغرافیایی آبادیهای استان یزد جلد1 شهرستانهای یزد ، اردکان ، ابرکوه ، بافق
ناشر:سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح ، تهران
قیمت:۱۲۰۰۰۰ ریال
ژئومرفولوژی منطقه ای ایران،ثروتی،نیروی مسلح
ناشر:سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح ، تهران
قیمت:۱۲۰۰۰۰ ریال