توجه: برای شروع خرید شماره موبایل خود را وارد نمایید

فرهنگ واژه های ترکی و مغولی در متون فارسی ، دولت آبادی

پدیدآوران: ناشر: دسته بندی:

شابک: ۹۷۸۹۶۴۷۵۸۹۸۴۰۰

تعداد صفحات :۳۰۱

بروزرسانی:۱۳۸۶

موجود است (قابل تهیه از مراکز پخش)

قیمت سایت
تخفیف
قیمت

۲۰۰۰۰۰ ريال
۰ درصد
۲۰۰۰۰۰ريال

موضوعات

پربازدیدترین کتابها این انتشارات

روش ها و فنون تدریس،فتحی آذر،د.تبریز
ناشر:دانشگاه تبریز
قیمت:۷۰۰۰۰۰ ریال
فلسفه های اگزیستانس و اگزیستانسیالیسم تطبیقی ، نوالی،د.تبریز
ناشر:دانشگاه تبریز
قیمت:۲۰۰۰۰۰ ریال
روانشناسی ورزش،جارویس،اقدسی،د.تبریز
ناشر:دانشگاه تبریز
قیمت:۲۰۰۰۰۰ ریال
راهنمای ادبیات انگلیسی ، دانشجو کارشناسی و کارشناسی ارشد ، رضائی
ناشر:دانشگاه تبریز
قیمت:۲۰۰۰۰۰ ریال
اصول علم و مهندسی مواد ج2،اسمیت،کیان وش،د.تبریز
ناشر:دانشگاه تبریز
قیمت:۳۵۰۰۰۰ ریال