توجه: برای شروع خرید شماره موبایل خود را وارد نمایید

ایجاد بانک های اطلاعاتی در SQL server 2005،جعفری،واژگان خرد

پدیدآوران: ناشر: دسته بندی:

شابک: ۹۷۸۹۶۴۸۹۳۱۱۳۵۶

تعداد صفحات :۳۴۰

سال چاپ:۱۳۸۷

موجود است

قیمت سایت
تخفیف
قیمت

۱۲۰۰۰۰ ريال
۰ درصد
۱۲۰۰۰۰ريال

موضوعات

پربازدیدترین کتابها این انتشارات

کانی شناسی نوری ، معزز لسکو،واژگان خرد مشهد
ناشر:واژگان خرد ، مشهد
قیمت:۱۲۰۰۰۰ ریال
تجزیه شیمیایی سنگها، کانیها و خاکها ، معزز،واژگان خردمشهد
ناشر:واژگان خرد ، مشهد
قیمت:۱۲۰۰۰۰ ریال
تفسیر تغییر سطح دریا از نگاشت رسوبی ، حرمی
ناشر:واژگان خرد ، مشهد
قیمت:۱۲۰۰۰۰ ریال
کانی شناسی غیرسیلیکاتها (ج2) ، معززلسکو،واژگان خرد مشهد
ناشر:واژگان خرد ، مشهد
قیمت:۱۲۰۰۰۰ ریال
تکنیک های تولید مثلی در دام ، ریاسی،واژگان خردمشهد
ناشر:واژگان خرد ، مشهد
قیمت:۱۲۰۰۰۰ ریال