توجه: برای شروع خرید شماره موبایل خود را وارد نمایید

توربین های بخار و گاز ، ارلف ، توکلی،د.صنعت آب و برق

پدیدآوران: ناشر: دسته بندی:

شابک: ۹۷۸۹۶۴۸۳۴۸۲۸۶

تعداد صفحات :۵۲۲

سال چاپ:۱۳۸۹

موجود است

قیمت سایت
تخفیف
قیمت

۱۵۰۰۰۰ ريال
۰ درصد
۱۵۰۰۰۰ريال

موضوعات

پربازدیدترین کتابها این انتشارات

محاسبه تونل ها با روش همگرایی - فشردگی ، قربان بیگی،د.آب برق
ناشر:دانشگاه شهیدبهشتی(پردیس فنی ومهندسی شهیدعباسپور)،تهران
قیمت:۱۲۰۰۰۰ ریال
مقدمه ای بر سیستمهای کنترل با پسخور ، روشن بخش
ناشر:دانشگاه شهیدبهشتی(پردیس فنی ومهندسی شهیدعباسپور)،تهران
قیمت:۱۲۰۰۰۰ ریال
طراحی فرآیندهای فیزیکی ، شیمیایی و بیولوژِیکی تصفیه فاضلاب ، کندی
ناشر:دانشگاه شهیدبهشتی(پردیس فنی ومهندسی شهیدعباسپور)،تهران
قیمت:۱۲۰۰۰۰ ریال
آشنایی با مفاهیم مکانیک سیالات ، شمشیرگران،د.آب برق
ناشر:دانشگاه شهیدبهشتی(پردیس فنی ومهندسی شهیدعباسپور)،تهران
قیمت:۱۲۰۰۰۰ ریال
کنترل پایداری سدهای بتنی،حسنی،صنعت آب و برق
ناشر:دانشگاه شهیدبهشتی(پردیس فنی ومهندسی شهیدعباسپور)،تهران
قیمت:۱۲۰۰۰۰ ریال