توجه: برای شروع خرید شماره موبایل خود را وارد نمایید

همانند سازی DNA در پروکاریوت ها و یوکاریوت ها ، سپهری زاده،خانه زیست

پدیدآوران: ناشر: دسته بندی:

شابک: ۹۷۸۹۶۴۲۶۰۵۴۴۶

تعداد صفحات :۱۶۰

بروزرسانی:۱۳۸۸

موجود است

قیمت سایت
تخفیف
قیمت

۱۲۰۰۰۰ ريال
۰ درصد
۱۲۰۰۰۰ريال

موضوعات

پربازدیدترین کتابها این انتشارات

محاسبات در زیست شناسی مولکولی و بیوتکنولوژی ، خوئی،خانه زیست
ناشر:خانه زیست شناسی ، تهران
قیمت:۱۲۰۰۰۰ ریال
ارشد مجموعه زیست شناسی سلولی و مولکولی،اردستانی،خانه زیست شناسی
ناشر:خانه زیست شناسی ، تهران
قیمت:۱۸۰۰۰۰ ریال
ارشد مجموعه زیست شناسی میکروبیولوژی ، نجف آبادی،خانه زیست شناسی
ناشر:خانه زیست شناسی ، تهران
قیمت:۱۲۰۰۰۰ ریال
سلول های بنیادی ج3،تمایز و کاربردها،بهاروند،خانه زیست
ناشر:خانه زیست شناسی ، تهران
قیمت:۶۵۰۰۰۰ ریال
سلول های بنیادی ج4:مهندسی بافت و روشهای آزمایشگاهی،بهاروند،خانه زیست
ناشر:خانه زیست شناسی ، تهران
قیمت:۴۰۰۰۰۰ ریال