توجه: برای شروع خرید شماره موبایل خود را وارد نمایید

HFSS افقی نوین در تحلیل مسائل الکترومغناطیس،لطفی نیستانک،د.آ.شهرری

پدیدآوران: ناشر: دسته بندی:

شابک: ۹۷۸۹۶۴۲۸۷۱۱۲۴

تعداد صفحات :۱۵۰

سال چاپ:۱۳۸۷

موجود است

قیمت سایت
تخفیف
قیمت

۱۲۰۰۰۰ ريال
۰ درصد
۱۲۰۰۰۰ريال

موضوعات

پربازدیدترین کتابها این انتشارات

کاشت و پرورش سبزی ها،دای،صادقی پور،د.آ.شهرری
ناشر:دانشگاه آزاد ، شهرری
قیمت:۱۲۰۰۰۰ ریال
فرهنگ لغات و اصطلاحات جغرافیای انسانی،سرور،د.آ.شهرری
ناشر:دانشگاه آزاد ، شهرری
قیمت:۱۲۰۰۰۰ ریال
بررسی نقوش گیاهی و جانوری هنر هخامنشی،بهزادی،د.آ.شهرری
ناشر:دانشگاه آزاد ، شهرری
قیمت:۱۲۰۰۰۰ ریال
روزنامه مازندران،دارسی تاد،قائمی،د.آ.شهرری
ناشر:دانشگاه آزاد ، شهرری
قیمت:۱۲۰۰۰۰ ریال
فارسی پیش دانشگاهی ، امرجی،د.شهرری
ناشر:دانشگاه آزاد ، شهرری
قیمت:۱۲۰۰۰۰ ریال