توجه: برای شروع خرید شماره موبایل خود را وارد نمایید

سازگاری الکترومغناطیسی در سیستم های الکترونیکی و مخابراتی،نعمتی،د.امیرکبیر

پدیدآوران: ناشر: دسته بندی:

شابک: ۹۷۸۹۶۴۴۶۳۳۳۶۲

تعداد صفحات :۴۳۴

بروزرسانی:۱۳۹۰

موجود است

قیمت سایت
تخفیف
قیمت

۱۲۰۰۰۰ ريال
۰ درصد
۱۲۰۰۰۰ريال

موضوعات

پربازدیدترین کتابها این انتشارات

مکانیزم و تکنولوژی ماشینهای بافندگی،بهزادان،د.امیرکبیر
ناشر:دانشگاه صنعتی امیرکبیر ، تهران
قیمت:۳۱۰۰۰۰ ریال
مبانی ریاضیات ، یمینی،د.امیرکبیر
ناشر:دانشگاه صنعتی امیرکبیر ، تهران
قیمت:۱۲۰۰۰۰ ریال
برنامه نویسی به زبان پاسکال،لواسانی،د.امیرکبیر
ناشر:دانشگاه صنعتی امیرکبیر ، تهران
قیمت:۱۲۰۰۰۰ ریال
مدیریت کیفی جامع در عمل ، سلیمی
ناشر:دانشگاه صنعتی امیرکبیر ، تهران
قیمت:۱۲۰۰۰۰ ریال
خدمات فنی در معادن،مدنی،د.امیرکبیر
ناشر:دانشگاه صنعتی امیرکبیر ، تهران
قیمت:۳۸۰۰۰۰ ریال