توجه: برای شروع خرید شماره موبایل خود را وارد نمایید

مقدمه ای بر ایران و همسایگان (منابع تنش و تهدید) ، کریمی پور

پدیدآوران: ناشر: دسته بندی:

شابک: ۹۷۸۹۶۴۶۶۵۳۲۰۰۷

تعداد صفحات :۲۴۴

بروزرسانی:۱۳۰۰

موجود نیست

قیمت سایت
تخفیف
قیمت

۲۰۰۰۰۰ ريال
۰ درصد
۲۰۰۰۰۰ريال

موضوعات

پربازدیدترین کتابها این انتشارات

تجزیه کیفی به روش نیمه میکرو،ساروم،عظیمی،جهادخوارزمی
ناشر:جهاددانشگاهی خوارزمی ، تهران
قیمت:۲۰۰۰۰۰ ریال
اولتراسونوگرافی تولید مثلی دامپزشکی ج1:اسب و گاو،ولفگانگ،تمدن،جهادخوارزمی
ناشر:جهاددانشگاهی خوارزمی ، تهران
قیمت:۲۰۰۰۰۰ ریال
اصول توسعه و عمران منطقه ای،منزوی،جهادخوارزمی
ناشر:جهاددانشگاهی خوارزمی ، تهران
قیمت:۲۰۰۰۰۰ ریال
مبانی شیمی معدنی1،آقا بزرگ،جهادخوارزمی
ناشر:جهاددانشگاهی خوارزمی ، تهران
قیمت:۳۵۰۰۰۰ ریال
مبانی روانشناسی تحلیلی یونگ،مقبل،جهادخوارزمی
ناشر:جهاددانشگاهی خوارزمی ، تهران
قیمت:۲۰۰۰۰۰ ریال