توجه: برای شروع خرید شماره موبایل خود را وارد نمایید

راهنمای ویرایش ، سنجری،شهیدبهشتی

پدیدآوران: ناشر: دسته بندی:

شابک: ۹۷۸۹۶۴۴۵۷۰۳۸۳۴

تعداد صفحات :۱۹۲

سال چاپ:۱۳۷۹

موجود است

قیمت سایت
تخفیف
قیمت

۱۲۰۰۰۰ ريال
۰ درصد
۱۲۰۰۰۰ريال

موضوعات

پربازدیدترین کتابها این انتشارات

جنین شناسی ج 2 : اندام زایی در جانوران ، لاهیجانی،شهیدبهشتی
ناشر:دانشگاه شهیدبهشتی ، تهران
قیمت:۱۲۰۰۰۰ ریال
بعد فرهنگی توسعه:به سوی رهیافتی عملی،محلاتی،شهیدبهشتی
ناشر:دانشگاه شهیدبهشتی ، تهران
قیمت:۱۲۰۰۰۰ ریال
جمعیت جهان ج 1 : چالش ها و مسائل ، شستلند ، میرزایی،شهیدبهشتی
ناشر:دانشگاه شهیدبهشتی ، تهران
قیمت:۱۲۰۰۰۰ ریال
آزمایشگاه فیزیک پایه 3 : حرارت ، نور ، صوت ، قاسمی،شهیدبهشتی
ناشر:دانشگاه شهیدبهشتی ، تهران
قیمت:۱۲۰۰۰۰ ریال
بررسی تطبیقی تغییرات ازدواج ، مهدوی،شهیدبهشتی
ناشر:دانشگاه شهیدبهشتی ، تهران
قیمت:۱۲۰۰۰۰ ریال