لوح سپید(انکار‌مدرن‌ذات‌بشر)نگاه‌معاصر *

پدیدآوران: ناشر: دسته بندی:

شابک: ۹۷۸۶۰۰۵۷۴۷۸۷۴

تعداد صفحات :۵۰۴

بروزرسانی:۱۳۹۸

موجود نیست

قیمت سایت
تخفیف
قیمت

۸۲۰۰۰۰ ريال
۰ درصد
۸۲۰۰۰۰ريال

موضوعات

پربازدیدترین کتابها این انتشارات

خیالات جان: تجربه عرفانی در آینه لکانی
ناشر:نگاه معاصر
قیمت:۱۸۰۰۰۰ ریال
رویکردهای نظری هفتگانه در بررسی مسائل اجتماعی
ناشر:دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپنگاه معاصر
قیمت:۳۹۰۰۰۰ ریال
فرمان کورش بزرگ (به همراه ویرایش، ترجمه و واژه‌نامه متن اکدی)
ناشر:نگاه معاصر
قیمت:۲۸۵۰۰۰ ریال
روز سیاووش (نمایشنامه)
ناشر:نگاه معاصر
قیمت:۱۸۰۰۰۰ ریال
الهیات سیاسی (2)
ناشر:نگاه معاصر
قیمت:۲۰۰۰۰۰ ریال