توجه: برای شروع خرید شماره موبایل خود را وارد نمایید

تست تالیفی سنجش روانی براساس کتاب مارنات: سوالات و کلید ( در دوجلد)

پدیدآوران: ناشر: دسته بندی:

شابک: ۹۷۸-۶۰۰-۷۸۲۷-۸۸-۸

تعداد صفحات :۳۴۲

سال چاپ:۱۳۹۷

موجود است

قیمت سایت
تخفیف
قیمت

۵۱۰۰۰۰ ريال
۰ درصد
۵۱۰۰۰۰ريال