توجه: برای شروع خرید شماره موبایل خود را وارد نمایید

مبانی آزمون نرم‌افزار (مبتنی بر ISTQB): راهنمای مطالعه برای امتحان آزمونگر مجاز مطابق با ISTQB در مقطع Foundation

پدیدآوران: ناشر: دسته بندی:

شابک: ۹۷۸-۶۰۰-۷۹۸۳-۹۸-۰

تعداد صفحات :۳۷۶

سال چاپ:۱۳۹۷

موجود است

قیمت سایت
تخفیف
قیمت

۳۵۰۰۰۰ ريال
۰ درصد
۳۵۰۰۰۰ريال