توجه: برای شروع خرید شماره موبایل خود را وارد نمایید

دیالکتیک و واسازی در اقتصاد سیاسی

پدیدآوران: ناشر: دسته بندی:

شابک: ۹۷۸-۶۰۰-۶۲۹۹-۳۳-۴

تعداد صفحات :۳۳۶

سال چاپ:۱۳۹۴

موجود است

قیمت سایت
تخفیف
قیمت

۲۲۰۰۰۰ ريال
۰ درصد
۲۲۰۰۰۰ريال

پربازدیدترین کتابها این انتشارات