توجه: برای شروع خرید شماره موبایل خود را وارد نمایید

یادگیری و توسعه

پدیدآوران: ناشر: دسته بندی:

شابک: ۹۷۸-۶۰۰-۴۰۷-۰۵۵-۳

تعداد صفحات :۳۴۶

سال چاپ:۱۳۹۵

موجود است

قیمت سایت
تخفیف
قیمت

۲۳۵۲۰۰ ريال
۲ درصد
۲۴۰۰۰۰ريال