یادگیری و توسعه

پدیدآوران: ناشر: دسته بندی:

شابک: ۹۷۸-۶۰۰-۴۰۷-۰۵۵-۳

تعداد صفحات :۳۴۶

بروزرسانی:۱۳۹۵

موجود نیست

قیمت سایت
تخفیف
قیمت

۲۴۰۰۰۰ ريال
۰ درصد
۲۴۰۰۰۰ريال