توجه: برای شروع خرید شماره موبایل خود را وارد نمایید

تحلیل آماری چند متغیری کاربردی

پدیدآوران: ناشر: دسته بندی:

شابک: ۹۶۴-۶۳۳۵-۶۵-۹

تعداد صفحات :۷۴۰

بروزرسانی:۱۳۹۷

قابل تهیه از مراکز پخش

قیمت سایت
تخفیف
قیمت

۳۷۰۰۰۰ ريال
۰ درصد
۳۷۰۰۰۰ريال

پربازدیدترین کتابها این انتشارات

اقتصادسنجی کاربردی: رهیافتی مدرن با استفاده از EViews و Microfit
ناشر:دانشگاه فردوسی مشهد
قیمت:۱۲۵۰۰۰ ریال
روش‌های اندازه‌گیری تنوع زیستی
ناشر:دانشگاه فردوسی مشهد
قیمت:۲۵۰۰۰۰ ریال
ژنتیک مولکولی باکتریها
ناشر:دانشگاه فردوسی مشهد
قیمت:۲۴۰۰۰۰ ریال
معادلات دیفرانسیل و کاربرد آنها
ناشر:دانشگاه فردوسی مشهد
قیمت:۱۹۰۰۰۰ ریال
مقدمه‌ای بر میکروبیولوژی صنعتی
ناشر:دانشگاه فردوسی مشهد
قیمت:۵۵۰۰۰۰ ریال