توجه: برای شروع خرید شماره موبایل خود را وارد نمایید

مفاهیم و اصول بیمه

پدیدآوران: ناشر: دسته بندی:

شابک: ۹۷۸-۶۰۰-۹۴۶۹۰-۲-۴

تعداد صفحات :۳۲۰

سال چاپ:۱۳۹۵

موجود است

قیمت سایت
تخفیف
قیمت

۱۹۰۰۰۰ ريال
۰ درصد
۱۹۰۰۰۰ريال

موضوعات

پربازدیدترین کتابها این انتشارات

زیست سازگاری
ناشر:سادس
قیمت:۳۵۰۰۰۰ ریال
عشق یعنی... (...Love is)
ناشر:سادس
قیمت:۲۸۰۰۰۰ ریال
مهندسی دیرگدازهای ریختنی
ناشر:
قیمت:۶۰۰۰۰۰ ریال
مهندسی دیرگدازهای ریختنی
ناشر:
قیمت:۶۰۰۰۰۰ ریال