توجه: برای شروع خرید شماره موبایل خود را وارد نمایید

راهنمای کاربردی پرورش سیب پاکوتاه

پدیدآوران: ناشر: دسته بندی:

شابک: ۹۷۸-۶۰۰-۶۳۶۲-۲۳-۶

تعداد صفحات :۹۲

سال چاپ:۱۳۹۲

موجود است

قیمت سایت
تخفیف
قیمت

۱۱۰۰۰۰ ريال
۰ درصد
۱۱۰۰۰۰ريال

پربازدیدترین کتابها این انتشارات

کتاب برتر زیست شناسی سلولی و ملکولی(آزاد-سراسری-وزارت علوم)
ناشر:آموزش و ترویج کشاورزی
قیمت:۲۰۰۰۰۰ ریال
کتاب برتر زیست شناسی بیوشیمی(آزاد-سراسری-وزارت علوم)
ناشر:آموزش و ترویج کشاورزی
قیمت:۲۰۰۰۰۰ ریال
راهنمای کامل انگلیسی تخصصی محیط زیست (ترجمه کتاب زبان جعفرنوری)
ناشر:سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت)
قیمت:۱۲۵۰۰۰ ریال
مدیریت انتخاب و کاشت ارقام پسته
ناشر:آموزش و ترویج کشاورزی
قیمت:۲۵۰۰۰۰ ریال
بیماری‌های گیاهان دارویی
ناشر:آموزش و ترویج کشاورزی
قیمت:۲۱۰۰۰۰ ریال