توجه: برای شروع خرید شماره موبایل خود را وارد نمایید

آموزش و توسعه

پدیدآوران: ناشر: دسته بندی:

شابک: ۹۷۸-۶۰۰-۱۷۳-۱۰۵-۱

تعداد صفحات :۲۴۲

سال چاپ:۱۳۹۷

موجود است

قیمت سایت
تخفیف
قیمت

۱۵۰۰۰۰ ريال
۰ درصد
۱۵۰۰۰۰ريال

پربازدیدترین کتابها این انتشارات

مدل تعالی سازمان EFQM: EFQM Excellence model 2013
ناشر:مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران
قیمت:۱۱۰۰۰۰ ریال
مدیریت حفاظت الکتریکی (نقش و وظایف انتظامات سازمان)
ناشر:مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران
قیمت:۱۲۵۰۰۰ ریال
مربی‌گری در آموزش و بهسازی منابع انسانی
ناشر:مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران
قیمت:۸۰۰۰۰ ریال
یادگیری الکترونیکی: مبانی نظری، رویه‌ها، شیوه‌های اجرایی
ناشر:مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران
قیمت:۸۰۰۰۰ ریال
آداب پذیرایی و تشریفات
ناشر:مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران
قیمت:۱۰۰۰۰۰ ریال