توجه: برای شروع خرید شماره موبایل خود را وارد نمایید

504 واژه متون حقوقی

پدیدآوران: ناشر: دسته بندی:

شابک: ۹۷۸-۶۰۰-۵۷۷۶-۴۵-۴

تعداد صفحات :۲۲۴

سال چاپ:۱۳۹۷

موجود است

قیمت سایت
تخفیف
قیمت

۲۰۰۰۰۰ ريال
۰ درصد
۲۰۰۰۰۰ريال