توجه: برای شروع خرید شماره موبایل خود را وارد نمایید

مدیریت انتخاب و کاشت ارقام پسته

پدیدآوران: ناشر: دسته بندی:

شابک: ۹۷۸-۶۰۰-۶۳۶۲-۲۸-۱

تعداد صفحات :۱۳۴

سال چاپ:۱۳۹۱

موجود است

قیمت سایت
تخفیف
قیمت

۲۵۰۰۰۰ ريال
۰ درصد
۲۵۰۰۰۰ريال

پربازدیدترین کتابها این انتشارات

کتاب برتر زیست شناسی سلولی و ملکولی(آزاد-سراسری-وزارت علوم)
ناشر:آموزش و ترویج کشاورزی
قیمت:۲۰۰۰۰۰ ریال
کتاب برتر زیست شناسی بیوشیمی(آزاد-سراسری-وزارت علوم)
ناشر:آموزش و ترویج کشاورزی
قیمت:۲۰۰۰۰۰ ریال
راهنمای کامل انگلیسی تخصصی محیط زیست (ترجمه کتاب زبان جعفرنوری)
ناشر:سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت)
قیمت:۱۲۵۰۰۰ ریال
راهنمای کاربردی پرورش سیب پاکوتاه
ناشر:آموزش و ترویج کشاورزی
قیمت:۱۱۰۰۰۰ ریال
بیماری‌های گیاهان دارویی
ناشر:آموزش و ترویج کشاورزی
قیمت:۲۱۰۰۰۰ ریال