سموم دفع آفات و کاربرد آنها: حشره‌کشها و کنه‌کشها

پدیدآوران: ناشر: دسته بندی:

شابک: ۹۷۸-۹۶۴-۹۹۰۰-۹۹-۵

تعداد صفحات :۳۶۲

بروزرسانی:۱۳۹۴

موجود نیست

قیمت سایت
تخفیف
قیمت

۱۸۰۰۰۰ ريال
۰ درصد
۱۸۰۰۰۰ريال