توجه: برای شروع خرید شماره موبایل خود را وارد نمایید

ناصرالدین، شاه عکاس: پیرامون تاریخ عکاسی ایران

پدیدآوران: ناشر: دسته بندی:

شابک: ۹۷۸-۹۶۴-۶۰۸۲-۱۶-۸

تعداد صفحات :۳۰۴

بروزرسانی:۱۳۹۷

قابل تهیه از مراکز پخش

قیمت سایت
تخفیف
قیمت

۶۶۴۰۰۰ ريال
۰ درصد
۶۶۴۰۰۰ريال