توجه: برای شروع خرید شماره موبایل خود را وارد نمایید

تذکره اربیل (وقایع‌نامه آربلا)

پدیدآوران: ناشر: دسته بندی:

شابک: ۹۷۸-۶۰۰-۶۳۲۶-۰۱-۶

تعداد صفحات :۱۹۰

بروزرسانی:۱۳۹۷

موجود است

قیمت سایت
تخفیف
قیمت

۱۶۶۵۰۰ ريال
۱۰ درصد
۱۸۵۰۰۰ريال

پربازدیدترین کتابها این انتشارات

تصوف: خاستگاه، تاریخ و موضوعات وابسته (مجموعه مقالات)
ناشر:مرکز دایره‌المعارف بزرگ اسلامی
قیمت:۷۳۰۰۰۰ ریال
دائره‌المعارف بزرگ اسلامی: جزء لایتجزی - جوینی
ناشر:مرکز دایره‌المعارف بزرگ اسلامی
قیمت:۵۵۰۰۰۰ ریال
فهرست مقالات فارسی در زمینه تحقیقات ایرانی
ناشر:مرکز دایره‌المعارف بزرگ اسلامی
قیمت:۶۰۰۰۰۰ ریال
تصحیح و ترجمه سوتکرنسک و ورشت مانسرنسک ازدنیکرد 9 ...
ناشر:مرکز دائره‌المعارف بزرگ اسلامی (مرکز پژوهشهای ایرانی و اسلامی)
قیمت:۵۲۰۰۰۰ ریال
تحلیل ساختاری فعل در زبان سغدی
ناشر:مرکز دائره‌المعارف بزرگ اسلامی (مرکز پژوهشهای ایرانی و اسلامی)
قیمت:۴۵۰۰۰۰ ریال