توجه: برای شروع خرید شماره موبایل خود را وارد نمایید

اجرای مفاد اسناد رسمی مطابق با آیین‌نامه جدید

پدیدآوران: ناشر: دسته بندی:

شابک: ۹۷۸-۶۰۰-۶۲۲۴-۳۷-۴

تعداد صفحات :۲۱۲

سال چاپ:۱۳۹۶

موجود است

قیمت سایت
تخفیف
قیمت

۱۵۰۰۰۰ ريال
۰ درصد
۱۵۰۰۰۰ريال

پربازدیدترین کتابها این انتشارات

اجرای احکام مدنی
ناشر:موسسه ‌فرهنگی ‌انتشاراتی‌ نگاه ‌بینه
قیمت:۲۲۰۰۰۰ ریال
اجرای مفاد اسناد رسمی
ناشر:موسسه ‌فرهنگی ‌انتشاراتی‌ نگاه ‌بینه
قیمت:۱۷۰۰۰۰ ریال
قانون کار در نظم حقوقی کنونی
ناشر:موسسه ‌فرهنگی ‌انتشاراتی‌ نگاه ‌بینه
قیمت:۹۵۰۰۰۰ ریال
اجرای احکام مدنی
ناشر:موسسه ‌فرهنگی ‌انتشاراتی‌ نگاه ‌بینه
قیمت:۱۵۰۰۰۰ ریال
اجرای مفاد اسناد رسمی
ناشر:موسسه ‌فرهنگی ‌انتشاراتی‌ نگاه ‌بینه
قیمت:۱۵۰۰۰۰ ریال