توجه: برای شروع خرید شماره موبایل خود را وارد نمایید

روشهای تحقیق کمی و کیفی در علوم تربیتی و روانشناسی

پدیدآوران: ناشر: دسته بندی:

شابک: ۹۷۸-۹۶۴-۵۳۰-۰۲۰-۱

تعداد صفحات :۷۰۴

بروزرسانی:۱۳۰۰ جلد ۱

موجود نیست

قیمت سایت
تخفیف
قیمت

۴۲۹۰۰۰ ريال
۰ درصد
۴۲۹۰۰۰ريال

پربازدیدترین کتابها این انتشارات

تاریخ ادبیات ایران (1)
ناشر:سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت)
قیمت:۲۶۰۰۰۰ ریال
آمار و روشهای کمی در کتابداری و اطلاع‌رسانی
ناشر:سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت)
قیمت:۲۶۰۰۰۰ ریال
English for the students of civil engineering
ناشر:سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت)
قیمت:۲۰۸۰۰۰ ریال
دو و میدانی: پرشها و پرتابها
ناشر:سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت)
قیمت:۱۹۵۰۰۰ ریال
سیستم اطلاعات جغرافیایی
ناشر:سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت)
قیمت:۳۲۵۰۰۰ ریال