توجه: برای شروع خرید شماره موبایل خود را وارد نمایید

مصالح ساختمان: ویژه آزمون کارشناسی ارشد

پدیدآوران: ناشر: دسته بندی:

شابک: ۹۷۸-۶۰۰-۵۵۴۸-۲۹-۷

تعداد صفحات :۲۲۲

سال چاپ:۱۳۹۷

موجود است

قیمت سایت
تخفیف
قیمت

۲۰۰۰۰۰ ريال
۰ درصد
۲۰۰۰۰۰ريال