بنیاد کلی‌گرایی: پل قدیس و منطق حقیقت

پدیدآوران: ناشر: دسته بندی:

شابک: ۹۷۸-۹۶۴-۹۹۷۱-۶۰-۵

تعداد صفحات :۱۸۴

بروزرسانی:۱۳۹۷

موجود نیست

قیمت سایت
تخفیف
قیمت

۱۸۰۰۰۰ ريال
۰ درصد
۱۸۰۰۰۰ريال

پربازدیدترین کتابها این انتشارات

خوبی خدا
ناشر:نشر ماهی
قیمت:۲۲۰۰۰۰ ریال
رنج‌های ورتر جوان...
ناشر:نشر ماهی
قیمت:۹۵۰۰۰۰ ریال
سوء‌ظن
ناشر:نشر ماهی
قیمت:۱۹۰۰۰۰ ریال
قاضی و جلادش
ناشر:نشر ماهی
قیمت:۱۷۰۰۰۰ ریال
موش‌ها و آدم‌ها
ناشر:نشر ماهی
قیمت:۱۵۰۰۰۰ ریال