توجه: برای شروع خرید شماره موبایل خود را وارد نمایید

قانون مدنی

پدیدآوران: ناشر: دسته بندی:

شابک: ۹۷۸-۶۰۰-۶۵۴۲-۱۲-۶

تعداد صفحات :۳۷۲

سال چاپ:۱۳۹۷

موجود است

قیمت سایت
تخفیف
قیمت

۱۵۰۰۰۰ ريال
۰ درصد
۱۵۰۰۰۰ريال

پربازدیدترین کتابها این انتشارات

مجموعه قوانین صبا مشتمل بر: قانون اساسی، قانون مدنی، قانون امور حسبی، قوانین اوقاف، قانون ثبت احوال ...
ناشر:کلک صبا
قیمت:۸۵۰۰۰۰ ریال
مجموعه قوانین صبا
ناشر:کلک صبا
قیمت:۸۵۰۰۰۰ ریال
مجموعه قوانین صبا
ناشر:کلک صبا
قیمت:۸۵۰۰۰۰ ریال