توجه: برای شروع خرید شماره موبایل خود را وارد نمایید

علوم تربیتی 1 کتاب جامع ارشد

پدیدآوران: ناشر: دسته بندی:

شابک: ۹۷۸-۶۰۰-۹۳۶۸۰-۱-۳

تعداد صفحات :۵۷۶

سال چاپ:۱۳۹۵

موجود است

قیمت سایت
تخفیف
قیمت

۹۰۰۰۰۰ ريال
۰ درصد
۹۰۰۰۰۰ريال

پربازدیدترین کتابها این انتشارات

مدیریت بازرگانی: کتاب جامع ارشد
ناشر:آراه
قیمت:۲۸۰۰۰۰ ریال
روان‌شناسی عمومی کتاب جامع ارشد
ناشر:آراه
قیمت:۹۵۰۰۰۰ ریال
دروس عمومی و مشترک مدیریت: کتاب جامع ارشد
ناشر:آراه
قیمت:۳۵۰۰۰۰ ریال
روان‌شناسی بالینی: کتاب جامع ارشد
ناشر:آراه
قیمت:۹۸۰۰۰۰ ریال
مدیریت دولتی: کتاب جامع ارشد
ناشر:آراه
قیمت:۳۸۰۰۰۰ ریال