توجه: برای شروع خرید شماره موبایل خود را وارد نمایید

منشور عملکرد: کارت امتیازی اندازه‌گیری و مدیریت موفقیت کسب و کار (چارچوبی برای ارتباطات بهتر با ذی‌نفعان)

پدیدآوران: ناشر: دسته بندی:

شابک: ۹۷۸-۹۶۴-۴۶۹-۳۹۵-۳

تعداد صفحات :۵۷۶

سال چاپ:۱۳۹۷

موجود است

قیمت سایت
تخفیف
قیمت

۴۵۰۰۰۰ ريال
۰ درصد
۴۵۰۰۰۰ريال