توجه: برای شروع خرید شماره موبایل خود را وارد نمایید

طرح طبقه‌بندی و ارزشیابی مشاغل مستخدمین دستگاه‌های اجرایی (با آخرین اصلاحات و الحاقات قانون مدیریت خدمات کشوری 1391)

پدیدآوران: ناشر: دسته بندی:

شابک: ۹۷۸-۶۰۰-۵۵۹۷-۲۹-۵

تعداد صفحات :۸۶۰

بروزرسانی:۱۳۹۷

موجود است

قیمت سایت
تخفیف
قیمت

۴۰۰۰۰۰ ريال
۰ درصد
۴۰۰۰۰۰ريال