توجه: برای شروع خرید شماره موبایل خود را وارد نمایید

هنر دفاع در دادگاه‌ها: استراتژی و تاکتیک، جلد اول: هنر دفاع در دادگاه جنایی، جلد دوم: هنر دفاع در دادگاه حقوقی (مدنی)

پدیدآوران: ناشر: دسته بندی:

شابک: ۹۷۸-۹۶۴-۹۴۷۳۵-۴-۳

تعداد صفحات :۲۲۶

سال چاپ:۱۳۹۷

موجود است

قیمت سایت
تخفیف
قیمت

۱۴۰۰۰۰ ريال
۰ درصد
۱۴۰۰۰۰ريال