توجه: برای شروع خرید شماره موبایل خود را وارد نمایید

Reading and understanding psychology

پدیدآوران: ناشر: دسته بندی:

شابک: ۹۶۴-۶۱۸۴-۱۹-۷

تعداد صفحات :۲۳۸

بروزرسانی:۱۳۹۷

موجود است

قیمت سایت
تخفیف
قیمت

۲۵۰۰۰۰ ريال
۰ درصد
۲۵۰۰۰۰ريال

پربازدیدترین کتابها این انتشارات

نظریه‌های مشاوره و روان‌درمانی
ناشر:موسسه‌ نشر ویرایش
قیمت:۲۲۵۰۰۰ ریال
روان‌شناسی شخصیت
ناشر:موسسه‌ نشر ویرایش
قیمت:۱۳۰۰۰۰۰ ریال
روان‌شناسی کار (کاربرد روانشناسی در کار، سازمان و مدیریت)
ناشر:موسسه‌ نشر ویرایش
قیمت:۱۸۰۰۰۰ ریال
روان‌شناسی کار (کاربرد روانشناسی در کار، سازمان و مدیریت)
ناشر:موسسه‌ نشر ویرایش
قیمت:۱۸۰۰۰۰ ریال
روان‌شناسی کار (کاربرد روانشناسی در کار، سازمان و مدیریت)
ناشر:موسسه‌ نشر ویرایش
قیمت:۶۰۰۰۰۰ ریال