توجه: برای شروع خرید شماره موبایل خود را وارد نمایید

اینکوترمز 2010: قواعد اتاق بازرگانی بین‌المللی‌ برای استفاده از اصطلاحات بازرگانی بین‌المللی و داخلی

پدیدآوران: ناشر: دسته بندی:

شابک: ۹۷۸-۶۰۰-۵۵۴۰-۵۳-۶

تعداد صفحات :۲۴۰

سال چاپ:۱۳۹۷

موجود است

قیمت سایت
تخفیف
قیمت

۱۱۰۰۰۰ ريال
۰ درصد
۱۱۰۰۰۰ريال