حقوق اداری: مسئولیت مدنی دولت و کارکنان آن (قواعد اختصاصی)

پدیدآوران: ناشر: دسته بندی:

شابک: ۹۷۸-۶۰۰-۳۱۶-۰۴۳-۹

تعداد صفحات :۷۶۸

بروزرسانی:۱۳۹۷

موجود نیست

قیمت سایت
تخفیف
قیمت

۲۳۰۰۰۰ ريال
۰ درصد
۲۳۰۰۰۰ريال