توجه: برای شروع خرید شماره موبایل خود را وارد نمایید

مجموعه‌ی طبقه‌بندی شده درک عمومی هنر: بیش از 2500 پرسش طبقه‌بندی شده‌ی منطبق بر کتاب‌های درسی پوشش کامل مطالب کتاب‌های معرفی شده ...

پدیدآوران: ناشر: دسته بندی:

شابک: ۹۷۸-۶۰۰-۱۲۶-۵۴۵-۷

تعداد صفحات :۳۴۰

سال چاپ:۱۳۹۷

موجود است

قیمت سایت
تخفیف
قیمت

۴۴۰۰۰۰ ريال
۰ درصد
۴۴۰۰۰۰ريال