توجه: برای شروع خرید شماره موبایل خود را وارد نمایید

نکات کلیدی موادزائد جامد(ارشد و دکتری)بر اساس چوپانگلوس ومنابع دیگر

پدیدآوران: ناشر: دسته بندی:

شابک: ۸-۹۳-۲۵۲۴-۹۶۴-۹۷۸

تعداد صفحات :۱۴۴

سال چاپ:۱۳۹۶

موجود است

قیمت سایت
تخفیف
قیمت

۳۶۰۰۰۰ ريال
۰ درصد
۳۶۰۰۰۰ريال