تعداد يافت شده (۵۰) صفحه ۱ از ۴
آثار و نظریه‌های یادگیری حرکتی
ناشر:علم و حرکت
پدیدآور: - نویسنده: علی - نویسنده: حاج‌حسن‌تهرانی شهاب
قیمت:۸۲۵۰۰۰ قیمت سایت:۸۲۵۰۰۰
آموزش پیش‌دبستانی بر یادگیری مهارتهای حرکتی و روانی
ناشر:زرنوشت
پدیدآور: - نویسنده: یاسر محمدی‌نیا
قیمت:۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰
اختلال یادگیری (سرعت پردازش، حافظه فعال، مهارت‌های حرکتی)
ناشر:سنجش و دانش
پدیدآور: - نویسنده: اعظم ذوالفقاری
قیمت:۲۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۵۰۰۰۰
ارزیابی آمادگی عصبی حرکتی برای یادگیری آزمون غربالگری رشد INPP و برنامه مداخله‌ای در مدارس
ناشر:دانشگاه خوارزمی
پدیدآور: - نویسنده: سالی - نویسنده: گادرد
قیمت:۳۲۴۰۰۰ قیمت سایت:۳۲۴۰۰۰
بازی‌هایی برای یادگیری حرکتی
ناشر:ورزش
پدیدآور: - نویسنده: رونالد - نویسنده: داینستمن
قیمت:۷۹۰۰۰۰ قیمت سایت:۷۹۰۰۰۰
بانی و کاربرد یادگیری حرکتی
ناشر:
پدیدآور:
قیمت:۱۲۹۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۲۹۰۰۰۰
تاثیر ورزش و بازی‌های حرکتی بر مغز و یادگیری کودکان و نوجوانان: راهنمای والدین و مربیان درمان اختلال رشدی - عصبی: طیف اتیسم، کمبود توجه و بیش‌فعالی و
ناشر:وانیا
پدیدآور: - نویسنده: ندا رفیعی‌طاری؛محیا
قیمت:۶۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۶۵۰۰۰۰
دبیری تربیت بدنی 1 (روش تدریس در تربیت بدنی - فیزیولوژی ورزش - یادگیری، کنترل و رشد حرکتی): ویژه داوطلبان آزمون‌های استخدامی
ناشر:آرسا
پدیدآور: - نویسنده: حمید غفوری؛شریف
قیمت:۱۳۸۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۳۸۰۰۰۰
رشد حرکتی و یادگیری
ناشر:دانش پژوهان شریف یار
پدیدآور: - نویسنده: مجید هاشمی
قیمت:۳۰۸۰۰۰ قیمت سایت:۳۰۸۰۰۰
رشد حرکتی،یادگیری حرکتی و روان شناختی
ناشر:حتمی،علوم ورزشی
پدیدآور: - نویسنده: محمد نوحی
قیمت:۳۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۵۰۰۰۰
رشد و تکامل و یادگیری حرکتی
ناشر:سامان سنجش
پدیدآور: - نویسنده: زینب شمس - نویسنده: اکبر بهلول
قیمت:۷۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۷۰۰۰۰۰
رشد و یادگیری حرکتی
ناشر:سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت)
پدیدآور: - نویسنده: پاملااس. هابیک‌بیچ - نویسنده: گرگوری‌دی. رید
قیمت:۱۹۷۱۲۰۰ قیمت سایت:۱۹۷۱۲۰۰