تعداد يافت شده (۵) صفحه ۱ از ۰
شیوه تفکر گیمیفیکیشن
ناشر:گسترش علوم پایه
پدیدآور: - مترجم: محسن سیفی - نویسنده: اوله گوته
قیمت:۴۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۴۰۰۰۰۰
کاربرد گیمیفیکیشن در صنعت بانکداری: جذب مشتری با ایجاد سرگرمی
ناشر:سخنوران
پدیدآور: - نویسنده: ماریو هرگر - مترجم: عماد ضیایی
قیمت:۵۱۰۴۰۰ قیمت سایت:۵۱۰۴۰۰
گیمیفیکیشن در پیامدهای رفتاری
ناشر:وینا،آتی‌نگر
پدیدآور: - نویسنده: محبوبه زیانی؛امیرهوشنگ
قیمت:۵۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۵۰۰۰۰۰
گیمیفیکیشن در مدیریت منابع انسانی = Gamification in human resources management
ناشر:دارالفنون
پدیدآور: - نویسنده: جواد فقیهی‌پور - نویسنده: ایوب امیری
قیمت:۱۰۵۶۰۰۰ قیمت سایت:۱۰۵۶۰۰۰
نگرش گیمیفیکیشن
ناشر:البرز فرجاد
پدیدآور: - نویسنده: اوله گوته - مترجم: امیررضا نویدی‌مجد
قیمت:۷۰۴۰۰۰ قیمت سایت:۷۰۴۰۰۰