تعداد يافت شده (۶) صفحه ۱ از ۰
بشنو از دف (آموزش دف‌نوازی)
ناشر:کوروش چاپ
پدیدآور: - نویسنده: بهروز قهاری
قیمت:۳۸۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۸۰۰۰۰
بیومکانیک راه رفتن
ناشر:دانشگاه آزاد اسلامی، سازمان چاپ و انتشارات
پدیدآور: - نویسنده: سیدفرهاد طباطبایی‌قمشه - نویسنده: کوروش نخعی
قیمت:۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰
تحلیل محتوای کتاب درسی
ناشر:کوروش چاپ
پدیدآور: - نویسنده: عادل ظفری‌نژاد
قیمت:۱۲۴۰۸۰۰ قیمت سایت:۱۲۴۰۸۰۰
تغذیه در بیماریهای روحی - روانی
ناشر:چاپار
پدیدآور: - نویسنده: مریم صفابخش - زیرنظر: کوروش جعفریان
قیمت:۷۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۷۰۰۰۰۰
ساختار فناورانه صادرات کشور در افق چشم‌انداز
ناشر:شرکت چاپ و نشربازرگانی
پدیدآور: - نویسنده: حسن ولی‌بیگی؛کوروش
قیمت:۳۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۰۰۰۰۰
یادگاری‌های ماندگار در علوم تجربی (ویژه مدارس تک اتاقی)
ناشر:کوروش چاپ
پدیدآور: - نویسنده: سهیلا حاجی‌اسحاق - ویراستار: زهرا عزیزی
قیمت:۲۷۶۰۰۰ قیمت سایت:۲۷۶۰۰۰