تعداد يافت شده (۱۳۲) صفحه ۱ از ۱۱
IQB ده‌سالانه بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی 1507«کارشناسی ارشد» (همراه با پاسخنامه تشریحی)
ناشر:گروه تالیفی دکتر خلیلی
پدیدآور: - نویسنده: اصغر احمدی
قیمت:۳۲۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۲۰۰۰۰
IQB ده‌سالانه علوم و صنایع غذایی (گرایش کنترل کیفی)«کارشناسی ارشد» (همراه با پاسخنامه تشریحی)
ناشر:گروه تالیفی دکتر خلیلی
پدیدآور: - نویسنده: مطهره الهی
قیمت:۵۸۰۰۰۰ قیمت سایت:۵۸۰۰۰۰
آزمایش های فیزیکی و شیمیایی کنترل کیفیت آب،اکبری،علوم پزشکی اصفهان
ناشر:دانشگاه علوم پزشکی ، اصفهان
پدیدآور: - نویسنده: بهروز اکبری
قیمت:۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰
آزمایش های کنترل کیفیت آب ، پساب ، خاک و کود ، جهرمی
ناشر:جهاددانشگاهی ، اصفهان
پدیدآور: - نویسنده: احمدرضا تقی
قیمت:۴۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۴۰۰۰۰۰
آزمایش های کنترل کیفیت مواد غذایی،ابراهیمی،پریورتبریز
ناشر:پریور ، تبریز
پدیدآور: - نویسنده: بهزاد ابراهیمی - نویسنده: عزیز همایونی
قیمت:۶۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۶۰۰۰۰۰
آزمایشگاه کنترل کیفیت فرآورده های دارویی
ناشر:
پدیدآور:
قیمت:۲۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۲۰۰۰۰۰
از غربالگری تا کنترل کیفی در بانک خون
ناشر:جامعه‌نگر
پدیدآور: - نویسنده: محمدسعید غلامی - نویسنده: حسنا سارانی
قیمت:۱۱۹۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۱۹۰۰۰۰
از نمونه‌گیری تا کنترل کیفی در آزمایشگاه پارازیتولوژی
ناشر:تیمورزاده نوین
پدیدآور: - نویسنده: محمدسعید غلامی؛میلاد
قیمت:۱۹۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۹۵۰۰۰۰
از نمونه‌گیری تا کنترل کیفی در آزمایشگاه هماتولوژی
ناشر:جامعه‌نگر
پدیدآور: - نویسنده: محمدسعید غلامی - نویسنده: حسنا سارانی
قیمت:۱۴۹۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۴۹۰۰۰۰
اصول کنترل کیفیت آب
ناشر:دانشگاه تبریز
پدیدآور: - نویسنده: دکتر نظام
قیمت:۶۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۶۰۰۰۰۰
اصول کنترل کیفیت آب ، ویرایش 5 ، دانشور،د.تبریز
ناشر:دانشگاه تبریز
پدیدآور: - نویسنده: تی. اچ. - مترجم: نظام الدین
قیمت:۶۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۶۰۰۰۰۰
اصول کنترل کیفیت آب ، ویرایش 5 ، دانشور،د.تبریز
ناشر:دانشگاه تبریز
پدیدآور: - نویسنده: تی. اچ. - مترجم: نظام الدین
قیمت:۸۳۸۰۰۰ قیمت سایت:۸۳۸۰۰۰