تعداد يافت شده (۳) صفحه ۱ از ۰
تجهیزات آزمایشگاهی: اصول فنی و نگهداری و روش‌های کنترل کیفی
ناشر:خسروی
پدیدآور: - نویسنده: سیدبهزاد سیدعلیخانی
قیمت:۱۰۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۰۰۰۰۰۰
تکنیک‌های عملی در آزمایشگاه تشخیصی PAS - کنترل کیفی مواد و تجهیزات آزمایشگاهی جلد 6
ناشر:کتاب میر
پدیدآور: - نویسنده: دکتر امیر
قیمت:۶۵۶۰۰۰ قیمت سایت:۶۵۶۰۰۰
دستورالعمل کنترل کیفی آزمایشگاهی درکارخانه های قند
ناشر:دانشگاه فردوسی مشهد
پدیدآور: - نویسنده: دکتر خلیل - نویسنده: مهندس محمدباقر
قیمت:۵۴۴۰۰۰ قیمت سایت:۵۴۴۰۰۰