تعداد يافت شده (۲۵) صفحه ۱ از ۲
اثربخشی آموزش مهارت‌های زندگی بر میزان اضطراب شادی و کنترل خشم نوجوانان ناتوان جسمی و حرکتی
ناشر:سنجش و دانش
پدیدآور: - نویسنده: اسماء شرفی
قیمت:۳۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۵۰۰۰۰
اصول کنترل حرکتی ، دوستان ، حتمی
ناشر:حتمی ، تهران
پدیدآور: - مترجم: محمدرضا دوستان - نویسنده: مارک لاتاش
قیمت:۱۵۹۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۵۹۰۰۰۰
دبیری تربیت بدنی 1 (روش تدریس در تربیت بدنی - فیزیولوژی ورزش - یادگیری، کنترل و رشد حرکتی): ویژه داوطلبان آزمون‌های استخدامی
ناشر:آرسا
پدیدآور: - نویسنده: حمید غفوری؛شریف
قیمت:۱۳۸۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۳۸۰۰۰۰
کتاب سبز(خلاصه درس)یادگیری و کنترل حرکتی،کاشانی،حتمی
ناشر:حتمی ، تهران
پدیدآور: - نویسنده: علی پشاآبادی - نویسنده: ولی الله
قیمت:۱۴۹۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۴۹۰۰۰۰
کنترل حرکتی - کاربرد تحقیقات در تمرینات بالینی
ناشر:ورزش
پدیدآور: - نویسنده: آنه - نویسنده: شاموی-کوک مارژوری
قیمت:۱۳۹۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۳۹۰۰۰۰
کنترل حرکتی ، حمایت طلب
ناشر:علم و حرکت ، تهران
پدیدآور: - نویسنده: رسول حمایت - نویسنده: احمد نیک
قیمت:۳۹۶۰۰۰ قیمت سایت:۳۹۶۰۰۰
کنترل حرکتی انسان ج 1
ناشر:دانشگاه علامه طباطبایی
پدیدآور: - نویسنده: احسان زارعیان
قیمت:۵۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۵۰۰۰۰۰
کنترل حرکتی انسان ج 2
ناشر:دانشگاه علامه طباطبایی
پدیدآور: - نویسنده: احسان زارعیان
قیمت:۵۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۵۰۰۰۰۰
کنترل حرکتی انسان (ویراست دوم - 2010)
ناشر:علم و حرکت
پدیدآور: - مترجم: علیرضا فارسی - نویسنده: دیویدا. روزن‌باوم
قیمت:۲۵۲۵۶۰۰ قیمت سایت:۲۵۲۵۶۰۰
کنترل حرکتی انسان،روزنبام،نمازی زاده،حتمی
ناشر:حتمی ، تهران
پدیدآور: - مترجم: مهدی نمازی - نویسنده: دیوید روزنبام
قیمت:۱۴۹۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۴۹۰۰۰۰
کنترل حرکتی در اعمال روزانه
ناشر:بامداد کتاب
پدیدآور: - نویسنده: تیموتی - نویسنده: دی.لی
قیمت:۹۹۰۰۰۰ قیمت سایت:۹۹۰۰۰۰
کنترل حرکتی در اعمال روزمره،تیموتی،مکبریان،حتمی
ناشر:حتمی ، تهران
پدیدآور: - مترجم: منصوره مکبریان - نویسنده: تیموتی دی
قیمت:۵۹۰۰۰۰ قیمت سایت:۵۹۰۰۰۰