تعداد يافت شده (۳۰) صفحه ۱ از ۲
آموزش جامع FPGA و زبان VHDL
ناشر:کانون پژوهش
پدیدآور: - نویسنده: فرزانه عرب‌پور
قیمت:۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰
اجزاء ماشین ج 1 شناسایی - انتخاب - طراحی ، مدینه
ناشر:کانون‏ پژوهش‏ ، اصفهان‏
پدیدآور: - نویسنده: اصغر شیروانی - نویسنده: احمدرضا مدینه
قیمت:۶۸۴۰۰۰ قیمت سایت:۶۸۴۰۰۰
اصول علم حرارت و سیالات برای مهندسین 1 ترمودینامیک ، سنجل ، پسندیده فرد،کانون پژوهش اصفهان
ناشر:کانون‏ پژوهش‏ ، اصفهان‏
پدیدآور: - نویسنده: یونس سنجل - نویسنده: رابرت ترنر
قیمت:۶۸۴۰۰۰ قیمت سایت:۶۸۴۰۰۰
اقتصاد خرد،مشرف جوادی،کانون پژوهش اصفهان
ناشر:کانون‏ پژوهش‏ ، اصفهان‏
پدیدآور: - نویسنده: محمدحسن مشرف
قیمت:۱۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۵۰۰۰۰
اهنمای نسخه نویسی صحیح ، دی وریز ، نارنج کا
ناشر:
پدیدآور: - نویسنده: تی. پی.
قیمت:۱۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۵۰۰۰۰
برنامه ریزی اقتصادی ، یحیی آبادی،پژوهش اصفهان
ناشر:کانون‏ پژوهش‏ ، اصفهان‏
پدیدآور: - نویسنده: ابوالفضل یحیی
قیمت:۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰
پژوهش 26 ، کانون های بحران در آسیا ، واعظی و توحیدی
ناشر:مرکز تحقیقات استراتژیک ، تهران
پدیدآور: - نویسنده: محمود واعظی
قیمت:۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰
پیشوایان ما: پژوهشی در سیره امامان معصوم (ع): امام علی‌بن‌الحسین‌زین‌العابدین (ع)
ناشر:منیر
پدیدآور: - نویسنده: علی‌محمدعلی دخیل - مترجم: کانون فرهنگی تبلیغی خطابه‌ی غدیر و فدک
قیمت:۴۷۶۰۰۰ قیمت سایت:۴۷۶۰۰۰
تئوری و مسائل اقتصاد خرد،مشرف جوادی،کانون پژوهش اصفهان
ناشر:کانون‏ پژوهش‏ ، اصفهان‏
پدیدآور: - نویسنده: محمدحسن مشرف
قیمت:۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰
تحلیل حرفه‌ای: مقام‌شناسی، نغمه‌شناسی، بررسی شیوه‌های معناپردازی آیات و دیگر نکته‌های آموزنده هنر تلاوت به روش حرفه‌ای‌ها: استاد شحات محمد انور
ناشر:کانون پژوهش
پدیدآور: - نویسنده: احسان اعتباریان
قیمت:۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰
خلاقیت نوآوری کارآفرینی،نریمانی،کانون پژوهش اصفهان
ناشر:کانون‏ پژوهش‏ ، اصفهان‏
پدیدآور: - نویسنده: حسن نریمانی
قیمت:۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰
راهکارهای ساده برای تربیت پسران موفق
ناشر:کانون پژوهش،علم آفرین،فن‌افزار،آیینه ‌دانش
پدیدآور: - نویسنده: پرومود باترا - مترجم: سیمین دانشور؛حسنعلی
قیمت:۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰