تعداد يافت شده (۴) صفحه ۱ از ۰
کالبدشناسی دندان ها در اسب ، عزیزی ، نوربخش
ناشر:نوربخش ، تهران(دکتر صابری)
پدیدآور: - نویسنده: بابک رسولی - نویسنده: پیمان عزیزی
قیمت:۳۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۰۰۰۰۰
کالبدشناسی سر و گردن بالینی: برای دانشجویان رشته‌های پزشکی، دندانپزشکی و کارشناسی ارشد علوم تشریحی
ناشر:حیدری
پدیدآور: - نویسنده: کامران حیدری؛مهرداد
قیمت:۹۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۹۰۰۰۰۰
کالبدشناسی عمومی (برای رشته‌های دندان‌پزشکی، داروسازی، پرستاری، مامایی...)
ناشر:دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس
پدیدآور: - نویسنده: سیدفخرالدین مصباح‌اردکانی
قیمت:۲۱۱۹۰۴۰ قیمت سایت:۲۱۱۹۰۴۰
مرجع کالبدشناسی انسانی قابل استفاده دانشجویان پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی، پرستاری، مامایی و پیراپزشکی
ناشر:علوی
پدیدآور: - نویسنده: ایرج راگردی‌کاشانی - نویسنده: محمد بربرستانی
قیمت:۱۶۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۶۰۰۰۰۰