تعداد يافت شده (۴۲) صفحه ۱ از ۴
ICDL گواهینامه بین‌المللی کاربری کامپیوتر (سطح دو) Ver 5.0 - 2013
ناشر:دیباگران ‌تهران
پدیدآور: - نویسنده: مهدی کوهستانی - نویسنده: وحیدرضا مدقق
قیمت:۲۴۰۲۴۰۰ قیمت سایت:۲۴۰۲۴۰۰
آزمون‌های کاربر ICDL: براساس استاندارد سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور و مطابق استانداردهای بنیاد جهانی ICDL گروه شغلی: فناوری اطلاعات
ناشر:فن برتر رویایی
پدیدآور: - نویسنده: محمدرضا نانگیر
قیمت:۲۲۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۲۰۰۰۰
آمادگی برای آزمون استخدامی کامپیوتر: آموزش خلاصه و کامل و کاربردی و تصویری، مهارت‌های هفت‌گانه ICDL، مهارت اول: مفاهیم پایه فن‌آوری اطلاعات (IT) ...
ناشر:کلک زرین
پدیدآور: - نویسنده: کاظم زرین
قیمت:۸۴۴۸۰۰ قیمت سایت:۸۴۴۸۰۰
آمادگی برای آزمون استخدامی کامپیوتر: آموزش خلاصه و کامل و کاربردی و تصویری، مهارت‌های هفت‌گانه ICDL، مهارت اول: مفاهیم پایه فن‌آوری اطلاعات (IT) ...
ناشر:امید انقلاب
پدیدآور: - نویسنده: کاظم زرین
قیمت:۸۴۴۸۰۰ قیمت سایت:۸۴۴۸۰۰
استخدام‌یار ICDL: مهارتهای هفتگانه ICDL، همراه با نکات کاربردی و آزمونی
ناشر:اندیشه ارشد
پدیدآور: - نویسنده: مرجان علیمحمدی
قیمت:۴۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۴۵۰۰۰۰
تاب درسی کاربر ICDL
ناشر:
پدیدآور:
قیمت:۱۴۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۴۰۰۰۰۰
تاب درسی کاربر ICDL
ناشر:
پدیدآور:
قیمت:۱۴۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۴۰۰۰۰۰
تاب درسی کاربر ICDL
ناشر:
پدیدآور:
قیمت:۱۴۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۴۰۰۰۰۰
تاب درسی کاربر ICDL
ناشر:
پدیدآور:
قیمت:۱۵۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۵۰۰۰۰۰
تست کاربر ICDL
ناشر:فن برتر رویایی
پدیدآور: - نویسنده: مهدی رشیدبیگی
قیمت:۵۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۵۰۰۰۰۰
تمرین و سئوال گواهینامه بین‌المللی کاربری رایانه سطح دو بر اساس ICDL نسخه 5: Office 2007
ناشر:صفار
پدیدآور: - نویسنده: سیدعلی موسوی - نویسنده: مجید سبزعلی‌گل
قیمت:۷۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۷۵۰۰۰۰
تمرین و سئوال گواهینامه بین‌المللی کاربری رایانه سطح یک بر اساس ICDL نسخه 5: Windows 7
ناشر:اشراقی
پدیدآور: - نویسنده: سیدعلی موسوی - نویسنده: مجید سبزعلی‌گل
قیمت:۵۲۸۰۰۰ قیمت سایت:۵۲۸۰۰۰