تعداد يافت شده (۱) صفحه ۱ از ۰
چهار گوهر: گزیده شعر شاعران حوزه ادبی عراق (انوری ابیوردی، جمال‌الدین اصفهانی، ظهیرالدین فاریابی و کمال‌الدین اصفهانی)
ناشر:سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی
پدیدآور: - ویراستار: سعیده کمایی‌فرد - نویسنده: کاظم دزفولیان
قیمت:۲۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۵۰۰۰۰