تعداد يافت شده (۱) صفحه ۱ از ۰
چکیده مدیریت استراتژیک: آنچه باید برای ماندگاری کسب و کار بدانید
ناشر:کارنامه کتاب
پدیدآور: - نویسنده: فیلیپ کاتلر - نویسنده: رونالد برگر
قیمت:۱۲۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۲۰۰۰۰