تعداد يافت شده (۸۴) صفحه ۱ از ۷
آشنایی با وسایل برون چاهی در عملیات چاه آزمایی و مقدماتی از عملیات حفاری،ثانی،بهتاپژوهش
ناشر:بهتا پژوهش ، اصفهان
پدیدآور: - نویسنده: کاوسی ثانی
قیمت:۱۶۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۶۰۰۰۰
آموزش مهارت نگاه کردن ویژه‌ی کودکان مبتدی: طرح راه‌کارهای عملی "مربیان، دانشجویان و والدین کودکان مبتدی"
ناشر:سازمان‌ پژوهش ‌و برنامه ‌ریزی ‌آموزشی، ‌انتشارات ‌مدرسه
پدیدآور: - نویسنده: عبدالرحمان صفارپور
قیمت:۱۷۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۷۰۰۰۰
اخلاق کاربردی: چالش‌ها و کاوش‌های نوین در اخلاق عملی
ناشر:پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
پدیدآور: - نویسنده: احمد دبیری؛محمدتقی
قیمت:۱۸۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۸۰۰۰۰
اصول فقه کاربردی (اصول عملیه و تعارض ادله)
ناشر:سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی
پدیدآور: - نویسنده: حسین قافی - نویسنده: سعید شریعتی‌فرانی
قیمت:۴۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۴۵۰۰۰۰
انجام پژوهش در مطالعه موردی: راهنمای عملی برای پژوهشگران مبتدی
ناشر:آوای نور
پدیدآور: - نویسنده: داوسون.آر هنکاک - نویسنده: باب آلگوزین
قیمت:۳۳۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۳۰۰۰۰
اورژانس داخلی اطفال در محیط‌های عملیاتی
ناشر:پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی ناجا
پدیدآور: - نویسنده: کوین‌ام. کریمر - نویسنده: مایکل‌ام. فونفر
قیمت:۴۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۴۰۰۰۰۰
ایران و معاهدات بین‌الملل: بررسی رویکرد و عملکرد ادوار اول تا چهارم مجلس شورای اسلامی
ناشر:موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش
پدیدآور: - نویسنده: قدرت‌الله رحمانی
قیمت:۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰
بچههای حمزه: کارنامه عملیاتی گردان حمزه سیدالشهدا (ع)
ناشر:موسسه حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس،مرکز مطالعات پژوهشی 27 بعثت
پدیدآور: - نویسنده: مسعود ده‌نمکی - محقق: محبوبه محمدی
قیمت:۶۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۶۰۰۰۰۰
برنامه درسی ج1(گفتمان نظریه،پژوهش و عمل)پیشرفت گرا،شریف،جهاداصفهان
ناشر:جهاددانشگاهی ، اصفهان
پدیدآور: - نویسنده: مصطفی شریف
قیمت:۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰
برنامه درسی ج2:کارایی اجتماعی(گفتمان نظریه پژوهش و عمل)،شریف،جهاداصفهان
ناشر:جهاددانشگاهی ، اصفهان
پدیدآور: - نویسنده: مصطفی شریف
قیمت:۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰
برنامه درسی(گفتمان نظریه،پژوهش و عمل)برنامه درسی دانش مدار،جهاداصفهان
ناشر:جهاددانشگاهی ، اصفهان
پدیدآور: - نویسنده: مصطفی شریف
قیمت:۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰
پروتکلهای دانشوران صهیون: برنامه عمل صهیونیسم جهانی
ناشر:بنیاد پژوهشهای اسلامی
پدیدآور: - نویسنده: عجاج نویهض - مترجم: حمیدرضا شیخی
قیمت:۵۸۵۰۰۰ قیمت سایت:۵۸۵۰۰۰